חושן משפט סימן תכ"ג סעיף א', האם מותר לתבוע את הביטוח של בית החולים שגרם להריגת עובר

הרב יצחק הדר
חושן משפט סימן תכ"ג סעיף א', האם מותר לתבוע את הביטוח של בית החולים שגרם להריגת עובר | תשע"ט
Share this