חושן משפט, סימן שנ"ו סעיף ז'

הרב גלעד בניאל
חושן משפט, סימן שנ"ו סעיף ז' | תשע"ח
Share this