חושן משפט, סימן שנד סעיף ה, אופנים של תשלומי גנב

הרב נחום שיינין
חושן משפט, סימן שנד סעיף ה, אופנים של תשלומי גנב | תשס"ט
Share this