חושן משפט, סימן שט"ז סעיף ב'

הרב גלעד בניאל
חושן משפט, סימן שט"ז סעיף ב' | תשע"ח
Share this