חושן משפט סימן שט"ז סעיף א', שוכר צימר שהשכירו לאחרים ורוצה את הפרשי השכירות לעצמו

הרב יצחק הדר
חושן משפט סימן שט"ז סעיף א', שוכר צימר שהשכירו לאחרים ורוצה את הפרשי השכירות לעצמו | תשע"ט
Share this