חושן משפט סימן ש"ו סעיף א', עורך דין שפשע במסירת המסמכים במועד שנקבע

הרב יצחק הדר
חושן משפט סימן ש"ו סעיף א', עורך דין שפשע במסירת המסמכים במועד שנקבע | תשע"ט
Share this