חושן משפט סימן ר' סעיף י"ב, קונה שהגביה חפץ בחנות בכדי לבודקו ונשבר

הרב יצחק הדר
חושן משפט סימן ר' סעיף י"ב, קונה שהגביה חפץ בחנות בכדי לבודקו ונשבר | תשע"ט
Share this