חושן משפט, סימן רצ"ה סעיף א', השבת פקדון

הרב גלעד בניאל
חושן משפט, סימן רצ"ה סעיף א', השבת פקדון | תשע"ח
Share this