חושן משפט, נתינת צדקה על תנאי שלא קויים

הרב אליהו מונק
חושן משפט, נתינת צדקה על תנאי שלא קויים | תשע"ב
Share this