חורבן הבית

הרב משה שפירא זצ"ל
חורבן הבית | תשס"ח
Share this