חו"מ עב יב, מתי הודאת המלוה בשווי המשכון נחשבת כהודאה בדבר קצוב

הרב דב ברקוביץ
חו"מ עב יב, מתי הודאת המלוה בשווי המשכון נחשבת כהודאה בדבר קצוב | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this