חולה מסוכן הרוצה להשתמש במצות של אחר האם יוצא ידי חובה

הרב יהודה סילמן
חולה מסוכן הרוצה להשתמש במצות של אחר האם יוצא ידי חובה | תשע"ח
שו"ת עם הרב סילמן
Share this