חוה נתקללה שיהיה לה צער לידה, אבל למה יש גם לחיות ולבהמות צער בלידה?

הרב יהודה סילמן
חוה נתקללה שיהיה לה צער לידה, אבל למה יש גם לחיות ולבהמות צער בלידה? | תש"פ
שו"ת עם הרב סילמן
Share this