חודש העיבור בשכר דירה כדוגמא לויכוח על קיום ההסכם

הרב יואל פרידמן
חודש העיבור בשכר דירה כדוגמא לויכוח על קיום ההסכם
Share this