חודש אלול, כלים מעשים לשנה טובה רעיונות מיוחדים

הרב אשר דרוק
חודש אלול, כלים מעשים לשנה טובה רעיונות מיוחדים | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this