חודש אלול הוא חודש הצדקה ורצון ה' בתשובת האדם נובע מרצונו להייטיב עימו, וזהו העניין ששכר מצוה מצוה

הרב חיים בראון
חודש אלול הוא חודש הצדקה ורצון ה' בתשובת האדם נובע מרצונו להייטיב עימו, וזהו העניין ששכר מצוה מצוה | תשפ"א
Share this