חובת מסירת התורה מדור לדור

הרב דוד לאו
חובת מסירת התורה מדור לדור | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this