חובת המצוה בפורים 'חייב איניש לבסומי עד דלא ידע' הוא ביטוי על עומק חובת שמחת הפורים שיש בה קיום מצות אהבת ה'

הרב אברהם שרמן
חובת המצוה בפורים 'חייב איניש לבסומי עד דלא ידע' הוא ביטוי על עומק חובת שמחת הפורים שיש בה קיום מצות אהבת ה' | תש"פ
Share this