חובת הלבבות, שער הבחינה סיום פרק ראשון, חכמת הברואים אינה קיימת באופן שווה בין הברואים, ויש בכך רמז להבנת עניין הבחירה בעולם

הרב ישראל ארנון
חובת הלבבות, שער הבחינה סיום פרק ראשון, חכמת הברואים אינה קיימת באופן שווה בין הברואים, ויש בכך רמז להבנת עניין הבחירה בעולם | תש"פ
Share this