חובת הלבבות, שער הבחינה, הכל נברא עבור האדם

הרב ישראל ארנון
חובת הלבבות, שער הבחינה, הכל נברא עבור האדם | תש"פ
Share this