חובת הלבבות, שער אהבת ה', תיקון המידות, תעשה ההפך ממה שאתה רוצה

הרב יוסף צ. בן פורת
חובת הלבבות, שער אהבת ה', תיקון המידות, תעשה ההפך ממה שאתה רוצה | תשע"ז
Share this