חובת הלבבות, שער אהבת ה', להמליך את השכל על תאוות הגוף

הרב יוסף צ. בן פורת
חובת הלבבות, שער אהבת ה', להמליך את השכל על תאוות הגוף | תשע"ז
Share this