חובת הלבבות פרק ג', חייב אדם לברך על הטובה כשם שמברך על הרעה. והתבוננות נכונה היא אבן יסודית בעבודתו של אדם בעולמו

הרב ישראל ארנון
חובת הלבבות פרק ג', חייב אדם לברך על הטובה כשם שמברך על הרעה. והתבוננות נכונה היא אבן יסודית בעבודתו של אדם בעולמו | תש"פ
Share this