חובת הלבבות שער הבחינה, מיהו האני של האדם?, ומהי מטרת המקרים הרעים שבאים לאדם בחייו, וחשיבות ההכרה בטוב ואמירת תודה שמרחיבה את הלב ומאפשרת לאדם להגיע לאמונה

הרב ישראל ארנון
חובת הלבבות שער הבחינה, מיהו האני של האדם?, ומהי מטרת המקרים הרעים שבאים לאדם בחייו, וחשיבות ההכרה בטוב ואמירת תודה שמרחיבה את הלב ומאפשרת לאדם להגיע לאמונה | תש"פ
Share this