חובת הלבבות המשך שער הבחינה, הסיבה הראשונה לכך שאדם לא רואה את ה' בחייו היא בגלל התעסקותו הרבה בענייני והבלי העולם הזה

הרב ישראל ארנון
חובת הלבבות המשך שער הבחינה, הסיבה הראשונה לכך שאדם לא רואה את ה' בחייו היא בגלל התעסקותו הרבה בענייני והבלי העולם הזה | תש"פ
Share this