חובות הלבבות המשך שער הבחינה, בעבודת המידות ישנם הישגים מהירים בתחום הקל, והשגים איטיים בתחום הקשה הטבוע במידות שורשיות של האדם, מהו הסוג העדיף?

הרב ישראל ארנון
חובות הלבבות המשך שער הבחינה, בעבודת המידות ישנם הישגים מהירים בתחום הקל, והשגים איטיים בתחום הקשה הטבוע במידות שורשיות של האדם, מהו הסוג העדיף? | תש"פ
Share this