חג השבועות, הכנה לקבלת התורה

הרב יוסף צ. בן פורת
חג השבועות, הכנה לקבלת התורה | תשע"ח
Share this