חג הסוכות, חג הפנימיות בצל הקורונה

הרב מרדכי דוד נויגרשל
חג הסוכות, חג הפנימיות בצל הקורונה | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this