זריזות בקיום המצוות

הרב רוני עזרא
זריזות בקיום המצוות | תשע"ט

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this