זכרון חורבן הבית שמוזכר בכל פינה בחיינו בא לעורר אותנו בכך שחיינו אינם חיים ללא בית מקדש

הרב ישראל ארנון
זכרון חורבן הבית שמוזכר בכל פינה בחיינו בא לעורר אותנו בכך שחיינו אינם חיים ללא בית מקדש | תש"פ
Share this