זכות שמחת השבת

הרב חיים זאיד
זכות שמחת השבת | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this