זכויות ממון, שיטת הרמב"ם בין ישראל לעמים בזכויות הממון ובמערכת הקנינים והחזקה

הרב אליעזר בן פורת
זכויות ממון, שיטת הרמב"ם בין ישראל לעמים בזכויות הממון ובמערכת הקנינים והחזקה | תשפ"ב
Share this