זכויות ממון, הגדרת החילוק בזכויות הממון בין ישראל לעמים

הרב אליעזר בן פורת
זכויות ממון, הגדרת החילוק בזכויות הממון בין ישראל לעמים | תשפ"ב
Share this