"ותקננו בעצה טובה מלפניך", סיום מסכת קידושין

הרב ישראל מאיר לאו
"ותקננו בעצה טובה מלפניך", סיום מסכת קידושין | תשע"ו

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this