'ושמחת בחגיך'

הרב מיכאל לסרי
'ושמחת בחגיך' | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this