'ושמחת בחגיך' בחג הסוכות

הרב משה שטרנבוך
'ושמחת בחגיך' בחג הסוכות | תש"פ
Share this