'ועשית מנורת זהב טהור', על מנורת המקדש בהלכה ובארכאולוגיה

הרב ישראל אריאל
'ועשית מנורת זהב טהור', על מנורת המקדש בהלכה ובארכאולוגיה | תש"פ
Share this