'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'

הרב מנחם שטיין
'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם' | תשפ"א
Share this