ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

הרב שמעון סנדומירסקי
ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם | תשע"ט
Share this