"ונהיה אנחנו וצאצאינו... כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך"

הרב יונתן שרגא דומב
"ונהיה אנחנו וצאצאינו... כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך" | תשע"ג
Share this