'וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח'

הרב משה קקון
'וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח' | תשע"ט
Share this