'ויכולו השמים והארץ', השבת

הרב אוסטרוץ
'ויכולו השמים והארץ', השבת | תש"פ
Share this