"ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחרות עולם"

הרב יוסף הירשמן
"ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחרות עולם" | תשע"ז
Share this