'והשבות אל לבבך', הקב"ה איננו סיפור אלא המציאות עצמה, יסוד האמונה בהשגחה פרטית לאור פרשת השבוע

הרב נחום רפפורט
'והשבות אל לבבך', הקב"ה איננו סיפור אלא המציאות עצמה, יסוד האמונה בהשגחה פרטית לאור פרשת השבוע | תש"פ
Share this