'וברזל לרוב למסמרים', רמזים בדברי הנביא על מלחמת המתכות של דוד המלך

הרב אברהם קוסמן
'וברזל לרוב למסמרים', רמזים בדברי הנביא על מלחמת המתכות של דוד המלך | תש"פ
Share this