ובהם נהגה-מינויי דיינים כנגד חטאת סדום

ובהם נהגה-מינויי דיינים כנגד חטאת סדום

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this