ואנוכי הסתר אסתיר פני, ההסתר הנורא שבעקידה

הרב מרדכי דוד נויגרשל
ואנוכי הסתר אסתיר פני, ההסתר הנורא שבעקידה | תשע"ו
Share this