"ואהבת לרעך כמוך", לדון לכף זכות

הרב יוסף זר
"ואהבת לרעך כמוך", לדון לכף זכות | תשע"ד

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this