ה' מדבר איתנו בימים הללו ומלמד אותנו להודות על הקיים והמובן מאליו, ומטרתנו היא לנצל את חיינו עד תום להתקרבות לה' ולעשיית טוב

הרב ישראל ארנון
ה' מדבר איתנו בימים הללו ומלמד אותנו להודות על הקיים והמובן מאליו, ומטרתנו היא לנצל את חיינו עד תום להתקרבות לה' ולעשיית טוב | תש"פ
Share this