התרופה לייצר הרע הינה לימוד התורה והצחוק והקלת הראש מרחיקים את האדם מתכלית הוויתו

הרב אליעזר שוואב
התרופה לייצר הרע הינה לימוד התורה והצחוק והקלת הראש מרחיקים את האדם מתכלית הוויתו | תש"פ
Share this